De toolbox voor (her)ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen is het resultaat van het co-creatieproces “samen naar een circulair bedrijventerreinen “.

In de toolbox vindt u maar liefst 64 acties verdeeld over 6 relevante thema’s. Verschillende stakeholders kunnen aan de hand van deze acties aan de slag gaan om het circulair bedrijventerrein samen te realiseren.

Onderstaand introductiefilmpje maakt u in 10 minuten wegwijs doorheen de verschillende leeswijzen, aangepast aan de doelgroepen.
1. Kookboek voor de projectontwikkelaar
2. Tabel volgens principe ‘Avoid-Shift-Improve’
3. Thematische weergave
4. Mogelijke businesscases