Het toekomstbeeld is een visualisatie van een circulair bedrijventerrein. Het beeld tracht alle aspecten van een circulair bedrijventerrein te belichten. Bij elke thematische werksessie zal hier dan ook naar worden teruggegrepen om te verifiëren of voor het dagthema alles aanwezig is in dit beeld. Nadien wordt hier het resultaat per thema gepubliceerd.

Feedback 8/10

De aandacht van de kijker gaat voornamelijk naar:

 • Energieopwekking en opslag;
 • Gemeenschappelijke parkeervoorziening (parkeertorens);
 • Mix van wonen, werken en recreatie;
 • Mix aan mobiliteitsoplossingen;
 • Het hekwerk verdwijnt en er wordt meer open/gemeenschappelijke ruimte gecreëerd;
 • Het terrein is makkelijk doorwaadbaar voor voetgangers;
 • Landbouw in de groenbufferzone.

Wat ontbreekt nog? Of wordt onderbelicht in de tekening?

 • Er mag nog meer bouwvolume worden gerealiseerd in combinatie met meer open/gedeelde ruimte met hoge biodiversiteit;
 • Combinatie van functies is niet goed zichtbaar. Bijvoorbeeld, moet de resto in een apart gebouw?;
 • Meer nevenfuncties zoals broodjeszaak, horeca, winkel, …;
 • Trachten tijdelijke gebruik en collectief versus privaat eigendom meer te visualiseren;
 • Een centrale ontmoetingsplaats op het terrein;
 • Onderlinge uitwisseling van stromen mag meer worden benadrukt;
 • Zoveel mogelijk zwakke weggebruiker en vrachtvervoer scheiden.

Feedback 5/11 werksessie energie

Al aanwezig:

 • Voorzieningen voor energie: buffercapaciteit, zonnepanelen, … à mogen nog meer zonnepanelen zijn
 • Groendaken
 • Waterreservoir voorzien op het dak? à Kan interessant zijn voor overschot en opwekking energie, maar rendement niet hoog
 • Oplaadstations voor fiets en auto à mag nog dichter gelegen zijn  bij centrale energieproductie of opslag

Wat ontbreekt nog? Of wordt onderbelicht in de tekening?

 • Leidingen zijn niet zichtbaar, zitten in de tekening onder de grond. à strook die je makkelijk kan openleggen: tonen in de tekening
 • Gedeeld eigenaarschap is niet zichtbaar
 • Modulair bouwen, meer standaardisatie van de gebouwen
 • Denser/compacter bouwen
 • Isolatie van de daken
 • Hoe het verzamelen van data en samen beheren visualiseren?
 • H2 – productiesite