Prioritaire acties in Toolbox

Op de volgende pagina's kan u per thema uw drie prioritaire acties aangeven voor een circulair bedrijventerrein. Indien u voor een bepaald thema geen keuze wenst door te geven, kan u dit aanduiden. Meer uitleg bij de acties kan u terugvinden in de draftversie van de Toolbox voor circulaire bedrijventerreinen. U kan uw keuze doorgeven tot en met 22 juni.

2 gedachten over “Prioritaire acties in Toolbox

 1. Patrick Weckhuyzen Beantwoorden

  Beste

  Ik kan je verzekeren dat de inleidende tekst van dit eindrapport mij totaal verraste. Nooit is er tijdens deze werksessie zo expliciet uitgegaan van een uitbreiding van het industrieterrein op het Parkveld, circulair of niet circulair. Nooit is er tijdens de werksessie, waaraan de omwonende burgers deel van uitmaakten, besproken geweest hoe het Parkveld eventueel circulair zou ingebed kunnen worden. En men stelt nu plots in dit “eindrapport” van deze werksessies dat Haasrode in zijn geheel, inclusief het Parkveld, een typevoorbeeld is voor deze “participatieve” studie. Ik vind dit een naar de bewoners toe en de zogenaamde participatie van de omwonende burgers een niet-respectvolle wending in dit verhaal. Temeer omdat tijdens alle werksessies er openlijk en eerlijk door alle partijen (omliggende bewoners, bedrijfsleiders, afgevaardigden van andere bedrijventerreinen en experten) nagedacht werd over het circulair maken van zowel een “fictief bestaand bedrijventerrein”, als een “fictief nieuw bedrijventerrein”. Het zou een “algemene handleiding” voor circulaire bedrijventerreinen worden …

  De oorspronkelijke officiële opzet van dit project van “Circuler” (Interleuven) vind je vermeld op de webpagina: https://circuler.be/het-project/

  Als je echter deze recent verstuurde ontwerptekst die het resultaat zou zijn van al deze werksessies leest, vind je op de pagina’s 6,7 en 124 een ander verhaal.

  – Je leest dan het volgende op pagina’s 6 en 7 van de ontwerptekst:

  INLEIDING
  Doel van het rapport
  Dit rapport vat de acties en resultaten samen uit het proces van CIRCULER. Het zal fungeren als een toolbox van acties die een projectontwikkelaar kan hanteren om een bedrijventerrein circulair te ontwikkelen of een bestaand bedrijventerrein circulair te hervormen. Daarnaast is dit eindrapport een inspiratiegids voor wie met circulaire gebiedsontwikkeling aan de slag wil gaan of ermee te maken krijgt.
  CIRCULER: een participatief en co-creatief project
  Het project CIRCULER is een participatief en co-creatief project. Er ging heel wat aandacht binnen het project naar het samenbrengen van bestaande kennis door het betrekken van zowel experten uit verschillende thema’s als bedrijven en bewoners uit de testcase. De testcase werd voornamelijk opgenomen in het project om het theoretische te overstijgen en afstemming met de realiteit mogelijk te maken. De bedrijventerreinen Haasrode werden hiervoor uitgekozen, bestaande uit het Researchpark Haasrode, de ambachtenzone Haasrode, de potentiële nieuwe ontwikkeling Parkveld en haar omgeving.
  Bedrijventerreinen Haasrode en omgeving
  Het projectgebied is gelegen in de zuidelijke rand (ten zuidoosten) en kort bij het centrum van de stad Leuven. Het betreft een cluster van bestaande bedrijventerreinen, ambachtenzone Haasrode dat zich ten zuiden situeert en naastliggend het Researchpark Haasrode en mogelijk een (nieuwe) ontwikkeling (Parkveld) van +/- 25 ha (inclusief omliggende groene of open ruimte). De omgeving wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een woonwijk ten noorden, een woonlint en het St. Albertuscollege (Salco) ten oosten, de autostrade (E40) ten zuiden, en een militair domein ten westen van de site. De omgeving herbergt meerdere bovenlokale functies, qua onderwijs/onderzoek en qua tewerkstelling. Achter deze functies, ten oosten en ten westen bevindt zich belangrijk open ruimtegebied. Ook het militaire domein kent nog deels een groene invulling. Tussen het bestaande terrein en de nieuwe ontwikkeling enerzijds, de noordelijke woonwijk(en) anderzijds wordt ook een brede corridor voorzien, maar dit komt verder in deze nota aan bod.
  Op een bijgeleverde figuur wordt dan het projectgebied (cluster van terreinen) en de direct aanpalende wegen aangeduid op een luchtfoto. Deze figuur is niet beschikbaar via deze reactie, maar kan in het ontwerp van het eindrapport teruggevonden worden.

  – Je leest dan het volgende op pagina 124 van de ontwerptekst:
  Daarnaast is er nog potentie om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen in de zone gekend als Parkveld. Wanneer deze zone zou ontwikkeld worden, is deze actie zeker van toepassing. De bedrijven die hier zouden kunnen komen dienen zich dan ook maximaal in te schrijven in het circulair bedrijventerrein.

  Ik vind het vreemd dat er vanaf nu zo concreet verwezen wordt naar het Parkveld te Heverlee.

  Met vriendelijke groeten
  Patrick Weckhuyzen

 2. Jan Schreurs Beantwoorden

  Zoals ik vroeger reeds meldde zijn de acties niet in alle thema’s/actiedomeinen op dezelfde manier uitgewerkt. Mijn indruk is ook dat de invulling per thema erg verschilt. Bij de meeste thema’s worden acties in het rapport in titels geplaatst en komen ze hier als keuzemogelijkheden terug. Bij ruimte hebben we eerder principes als titel gehanteerd. Dat maakt het overzicht heterogeen. Indien we ‘ruimte’ op eenzelfde manier zouden uitwerken kom ik op basis van de bestaande tekst tot 18 acties! Met de huidige opmaak kan bij ‘ruimte’ niet gekozen worden tot op het niveau ‘actie’.
  Het overzicht is ook inhoudelijk ongelijkmatig. Bij ruimte is gefocust op principes die onmiddellijk verband houden met circulariteit: minder ruimte in omloop brengen, wat in omloop komt zo efficiënt mogelijk gebruiken, zo lang mogelijk zinvol herbruiken. Bij andere actiedomeinen is me niet steeds duidelijk wat de winst is in termen van circulariteit en zie ik eerder bijdragen tot (ruimtelijke) kwaliteit .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *