Toekomstbeeld voor een circulair bedrijventerrein

Antennegroepen en experten komen samen op 8 oktober

De oefeningen tijdens het startmoment leerde ons dat iedereen aanwezig wel een beeld heeft van wat een circulair bedrijventerrein kan inhouden, maar dat een gemeenschappelijk beeld nog ontbreekt. Interleuven ging aan de slag met de input van bewoners, bedrijven en experten om een toekomstbeeld voor een circulair bedrijventerrein op te maken. Dit toetsen wij graag met de aanwezigen van het startmoment af op dinsdagavond 8 oktober 2019. Daarnaast voelen wij ook de nood aan een gemeenschappelijk begrippenkader. Dit zal tevens tijdens dit moment aan bod komen. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van het programma op 8 oktober.

Programma 8 oktober 2019

18:00 ontvangst met broodjes

18:30 start eerste deel: toekomstbeeld en begrippenkader

20:00 pauze

20:15 start tweede deel: onderzoeksagenda, werkvorm en afspraken

21:35 napraatmoment

22:00 voorzien einde

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *