Impressieverslag Startmoment

Op 20 juni vond het startmoment plaats van CIRCULER, waarop onze partners en de antennegroepen van bewoners en bedrijven aanwezig waren.

In de namiddag maakten de partners een fietstocht doorheen het researchpark Haasrode, de ambachtenzone en omgeving. Bij elke stop gaven Interleuven en stad Leuven een woordje uitleg over de site en de huidige en/of geplande situatie en stelde(n) één of meerdere experten zichzelf voor aan de groep. De experten stelden veel vragen en gingen dieper in op de verschillende thema’s. Het was een geslaagde namiddag waarbij onze experten de kans kregen om elkaar en het gebied te leren kennen.

Na de fietstocht werden ook bewoners en bedrijven ontvangen bij Interleuven. Eerst was er een kennismakingsronde in de vorm van een speeddate. Per twee werd er van gedachten gewisseld over de betekenis van ‘circulaire economie’, waarna elk duo zich voorstelde aan de volledige groep. Na een inleidende presentatie door Interleuven, met een eerste aanzet naar circulaire gebiedsontwikkeling, werd de groep in drie verdeeld. Elke groep werkte via een doorschuifsysteem rond volgende vragen:

  • wat is de meerwaarde van een circulair bedrijventerrein voor bewoners?
  • wat is de meerwaarde van een circulair bedrijventerrein voor bedrijven?
  • wat is de meerwaarde van een circulair bedrijventerrein voor de samenleving?

Ten slotte werden voorbeelden van bestaande kaders en principes van circulaire economie en duurzaamheid aangehaald. Hiermee werd gepoogd om een aanzet voor het einddoel van dit project te geven nl. het samenstellen van een toolbox met instrumenten die kunnen worden ingezet bij de (her)ontwikkeling van een circulair bedrijventerrein. Bestaande kaders werden bekeken en besproken in groep. Elke groep stelde uiteindelijk ook zijn eigen model op. Deze opdracht toonde duidelijk de complexiteit van het project aan.

Tijdens de drie oefeningen werd duidelijk dat elke deelnemer zich een individueel beeld vormt van circulaire economie en circulaire bedrijventerreinen, maar dat er nog geen duidelijk gemeenschappelijk beeld is. Het is dus belangrijk dat dit gemeenschappelijk beeld scherp wordt gesteld vooraleer er dieper kan worden ingegaan op de deelaspecten.

Interleuven maakt werk van een aanzet voor dit gemeenschappelijk toekomstbeeld van een circulair bedrijventerrein op basis van de input tijdens de kick-off en het startmoment. Dit toekomstbeeld wordt afgetoetst met de groep tijdens de volgende samenkomst op 8 oktober. Dan wordt er ook gestart met het uittekenen van een gemeenschappelijk begrippenkader.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *