Impressieverslag

Op maandag 27 mei werd het startschot voor CIRCULER gegeven. Werknemers van bedrijven op en buurtbewoners van de bedrijventerreinen Researchpark en Ambachtenzone Haasrode maakten kennis met het project dat de circulaire toekomst ervan onderzoekt. Geen evidentie want ‘circulair’ is geen tastbaar en concreet begrip voor veel mensen.

Een 40-tal deelnemers waren alvast benieuwd en enthousiast genoeg om CIRCULER te komen ontdekken en aan de workshops ruimte, mobiliteit en/of klimaat deel te nemen.

In de gebouwen van de UCLL op het Researchpark was een infomarkt opgesteld. Op de panelen ontdekten de deelnemers het opzet en doel van het project CIRCULER, de rol van de verschillende partners en wat circulaire economie en gebiedsontwikkeling nu precies inhoudt.

Aan de brainstormtafel gaven de bezoekers hun ideeën, verzuchtingen, bezorgdheden, vragen, … weer op een gebiedskaart.

Resultaat aan de brainstormtafel

Er werden op de kick-off ook drie workshops georganiseerd rond de thema’s ruimte, mobiliteit en klimaat. De bezoekers kozen zelf of ze aan één of meerdere werksessies deelnamen.

In de workshop mobiliteit bespraken een 15-tal bezoekers een aantal mobiliteitsproblemen. Zowel de knelpunten voor de bewoners als voor de werknemers van bedrijven werden aangehaald. Uiteraard werd het meeste aandacht besteed aan het vinden en benoemen van oplossingen voor de heersende problematieken. Enkele oplossingen die naar voren werden geschoven, zijn de volgende:

  • Circulaire weg met gerecycleerd materiaal
  • Modal shift: OV (openbaar vervoer) en fiets
  • Deelmobiliteit
  • MaaS: Mobilility as a Service: gebruik i.p.v. bezit
  • Mobiliteitsmanagement

Een uitgebreid verslag en de presentatie vind je onder workshop Mobiliteit terug.

In de workshop Ruimte was er aandacht voor de ruimtelijke context van de bedrijventerreinen Haasrode en omgeving. Doel was om de deelnemers de kans te geven vragen te stellen rond dit thema én hen van dezelfde informatie te voorzien. Er werd een presentatie gegeven door de stad Leuven en er was uitgebreid ruimte voor een vragen- en antwoordronde. De presentatie van de stad en een uitgebreider verslag vind je onder workshop Ruimte.

De boeiende avond werd afgesloten met een werksessie klimaat. Het project CIRCULER werd gekaderd binnen de lopende processen rond klimaat en de deelnemers werden bewust gemaakt over de rol die ze zelf kunnen spelen in circulaire processen. Door turbobrainstormsessies aan thematafels (rond energie/warmte, plaats en materiaal/grondstoffen) werden ze uitgedaagd om na te denken over hun eigen impact en over oplossingen die een positief effect hebben. Een uitgebreid verslag alsook de resultaten en presentatie vind je bij workshop Klimaat.

Bij de start van het event hielden Hans Eyssen, voorzitter Interleuven en Carl Devlies, schepen van stad Leuven een persconferentie. CIRCULER en de samenwerking tussen Interleuven en stad Leuven in dit verband werd toegelicht aan de aanwezige journalisten. CIRCULER kwam na afloop van het event meermaals in de pers: onder meer op Radio 2, ROB en in de geschreven pers.

https://www.hln.be/in-de-buurt/leuven/buurtbewoners-en-bedrijven-denken-samen-na-over-circulair-bedrijventerrein~a5df91bd/

Interleuven is zeer tevreden over het verloop van dit kick-off event. De geïnteresseerde deelnemers gingen goed geïnformeerd en geïnspireerd naar huis. Wij gaan tijdens het verdere verloop van het project aan de slag met de input die we ontvingen.

Een volgende stap in het project is het inhoudelijke startmoment op 20 juni waarbij de experten en antennegroepen Bewoners en Bedrijven voor het eerst werden samengebracht om samen aan de slag te gaan rond het ‘circulair bedrijventerrein’. Op 8 oktober is er een volgende bijeenkomst.