Tijdens de workshop Ruimte was er aandacht voor de ruimtelijke context van de bedrijventerreinen Haasrode en omgeving. Dit om de deelnemers de kans te geven om vragen te stellen rond dit thema en om hen van dezelfde informatie te voorzien.

Daan Van Tassel en Sabine Weynants van stad Leuven voorzagen een presentatie waarin de beleids- en juridsiche context aan bod kwam, maar ook de visie van stad Leuven op het gebied en een kadering van het project CIRCULER binnen de lopende planningsprocessen. Er heerste een positieve dynamiek tijdens deze workshop. Er werden veel vragen gesteld, waarop uitgebreid werd ingegaan door Daan en Sabine. De keuze werd dan ook gemaakt om de workshop iets langer te laten duren dan voorzien.

Daan Van Tassel blikt als volgt terug op de workshop: ‘De feedback uit het publiek was interessant en bracht enkele aandachtspunten naar voor, onder meer op vlak van waterhuishouding, productief landschap, de functiemix op het terrein, de mobiliteit, …’