Een 20-tal aanwezigen namen deel aan de workshop mobiliteit. Na een korte kennismaking aan de hand van een aantal vraagjes, werd dadelijk ingegaan op het thema mobiliteit en circulariteit. Dit houdt voornamelijk in het herdenken van mobiliteit gerelateerde systemen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Circulaire weg met gerecycleerd materiaal
 • Modal shift: OV (openbaar vervoer) en fiets
 • Deelmobiliteit
 • MaaS: Mobilility as a Service: gebruik i.p.v. bezit
 • Mobiliteitsmanagement

Een praktijk voorbeeldproject op het bedrijventerrein is de bundeling van goederenstromen. Bedoeling is dat bedrijven hun leveringen/pakjes bundelen om op die manier de CO2-uitstoot te reduceren, de verkeersopstopping te reduceren en eveneens een lagere logistieke kost te bekomen.

Opdat iedereen met dezelfde info aan de slag kan gaan wordt het projectgebied overlopen. De bereikbaarheid met de verschillende modi wordt overlopen (auto, openbaar vervoer, fiets,…). De reeds bestaande initiatieven rond mobiliteit zoals de intentieverklaring rond de bereikbaarheid Haasrode (opgesteld in 2016, door 9 partners), C-valley Leuven: werkgroep mobiliteit, vervoerregio, regionet Leuven,… worden opgesomd.

De gekende probleempunten werden ingedeeld in aantal thema’s zoals bereikbaarheid, parkeerbeleid, verkeersveiligheid en leefbaarheid/gezondheid. Vervolgens werd in 2 kleinere groepen verder van gedachten gewisseld rond deze thema’s om alzo te komen tot mogelijke oplossingen die passen binnen het circulair verhaal en verder kunnen worden meegenomen in het onderzoeksproject. Vanuit de groep werden volgende ideeën naar voren geschoven:

 • Fietspool vanuit station
 • Shuttle dienst bedrijventerrein tussen Tiensesteenweg en station
 • Overleg met scholen ikv nieuwe sporthal aan de Hertogstraat, hier wordt momenteel een mobiliteitsstudie opgemaakt, maar er dient een overleg te gebeuren met de scholen hierrond
 • Park & Ride: shuttledienst, deelfietsen
 • Multimodale aanpak: fietsinfrastructuur (meer oversteekplaatsen, aantrekkelijker: bomen,…)
 • Carpoolen
 • Verzamelpunt pakjes

Tot slot werd iedereen bedankt om mee te denken rond mobiliteit en een circulair bedrijventerrein en volgde er nog een oproep aan de geïnteresseerden om zich aan te melden voor de antennegroep.