Workshopleider Willem Laeremans (Interleuven) vertelt.

“De klimaatworkshop was als laatste workshop aan de beurt. Veel deelnemers deden al de workshops mee en kwamen nog fris uit de hoek. Een voorbeeld van het engagement dat ontstaat indien echte participatie wordt aangeboden. Naast een inleiding die als doel had circulariteit in de gehele duurzaamheids- en klimaatcontext te plaatsen werden enkele voorbeelden aangereikt hoe we op een bedrijventerrein aan de slag kunnen met circulariteit.

Zowel buurtbewoners als medewerkers van bedrijven waren aanwezig. Dat leidde tot zowel conceptuele ideeën als concrete onderzoek pistes die uitgewerkt werden tijdens het turbo brainstormen.

Vertrekkende vanaf een wit blad werden kansen en opportuniteiten geformuleerd. Knelpunten stonden ook op de agenda maar deze werden duidelijk als opportuniteiten naar voren gebracht door de deelnemers. Op stimulerende muziek werd in groepjes van 3 a 4 personen duchtig getekend en geknipt, geplakt en verbonden.

Bedrijven werden gelinkt met elkaar door een databank van activiteiten en uitleenmateriaal. Ontmoetingsplaatsen zoals een kindercrèche en groene ruimtes speelden een belangrijke rol om uitwisseling tussen bedrijven te faciliteren en zo nieuwe ideeën en zienswijzen met elkaar te combineren. Groene ruimtes met biodiversiteit of een landbouwfunctie werden gezien als een quick win voor het vele kortgeknipte gras op een bedrijventerrein. Verassend was ook de suggestie om mensen als grondstof te beschouwen. Ook hier kan men gaan voor een circulaire aanpak. Geen wegwerpeconomie, maar hoe kunnen we de talenten van deze mensen laten bloeien zonder ze op te branden. Energie was ook een veelbesproken thema met vrijwilligers van LICHT Leuven aan tafel die zoeken naar PV en wind projecten die samen met burgers kunnen gerealiseerd worden. Indien mogelijk zou een warmte uitwisselingsnet op de site zelfs nuttig zijn om energie te besparen. Finaal kwam ook het stapelen van functies aan bod. Bijvoorbeeld het stapelen van parkeerplaatsen, wat meer ruimte kan creëren voor ondernemen.

Deze ronde brainstormen bracht heel wat leuke ideeën op die meegenomen worden in de het denkproces. Ze kunnen ook meegenomen worden in de antennegroepen die afstemming met de visie van de buurtbewoners en bedrijven vormgeeft.

Het was fijn om zoveel engagement en goede ideeën te zien over hoe we een bedrijventerrein kunnen inzetten als een katalysator richting een circulaire en duurzame toekomst.”