Het cocreatietraject bestaat uit 7 thematische sessies. Op 8 oktober werden er voor elke sessie onderzoeksvragen vooropgesteld. Deze worden getoond in onderstaande figuur. Deze figuur wordt na elke sessie aangepast om openstaande vragen naar volgende sessies mee te nemen.

Vragen in de blauwe kaders zijn toegevoegd na werksessie energie.

Uit de sessie op 20 juni bleek dat elke deelnemer zich een individueel beeld vormt van circulaire economie en circulaire bedrijventerreinen, maar dat er nog geen duidelijk gemeenschappelijk beeld is. Om een gemeenschappelijke taal te vormen, stelde Interleuven aan de hand van de verkregen input een begrippenkader en een toekomstbeeld op voor circulaire bedrijventerreinen.

Tijdens de sessie van 8 oktober gaven deelnemers hierop een eerste feedback. Beide werden voldoende bevonden om de werksessie mee in te gaan. Ze zullen zowel als houvast dienen als verder worden verfijnd aan de hand van de verkregen antwoorden en oplossingen.