Het begrippenkader is een tweede tool die voornamelijk inzet op een gemeenschappelijke taal creëren. Het begrippenkader moet leesbaar zijn voor alle actoren. Het moet een houvast bieden doorheen de werksessies en zal ons helpen om de verschillende thema’s aan te vliegen. Het begrippenkader zal doorheen het proces verder worden gevoed via de resultaten uit de werksessies.

Feedback 8/10

Het begrippenkader wordt sterk genoeg bevonden om de werksessies mee in te gaan. Men merkt op dat verschillende belangen naast elkaar worden gezet. Deze kunnen echter onderling conflicteren, zoals bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht van een bedrijf en het algemeen belang. Er worden verschillende dimensies opgenomen in het begrippenkader. Men stelt zich de vraag of al deze dimensies wel circulair zijn. Sommige zijn ook toepasbaar op niet-circulair bedrijventerreinen. (zie artikel Interleuven voor meer duiding)

Verder worden volgende zaken aangehaald die het begrippenkader nog verder kunnen verfijnen:

  • Men zou kunnen werken met termen die gangbaarder zijn, zoals visie, indicatoren, acties, …;
  • Het kan helpen om een omschrijving van de termen die worden gebruikt toe te voegen als legende;
  • Waarden moeten een gradatie krijgen naar de mate waarin ze bijdragen tot circulariteit;
  • Voorstelling in piramidevorm is niet zo duidelijk, de lineaire voorstelling met voorbeelden schept meer duidelijkheid en moet zeker worden behouden.